Výhody a možnosti inzercie

REDAKČNÁ PODPORA VAŠEJ INZERCIE

KLASICKÁ INZERCIA + BONUS - P. R. ČLÁNKY GRÁTIS

GRAFICKÉ SPRACOVANIE INZERCIE NAŠIM GRAFIKOM

EXKLUZÍVNE UMIESTNENIE VAŠEJ INZERCIE

PREZENTÁCIA GRÁTIS NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ČASOPISU

UVEREJNENIE KAŽDÉHO ČÍSLA ČASOPISU NA NAŠEJ WWW.Q-MEDIA.SK VRÁTANE VAŠEJ INZERCIE
A PRIAMEHO LINKU NA VAŠU WEBOVÚ STRÁNKU

VYUŽÍVANIE REMITENDY – NEPREDANÉ ČASOPISY SA REDISTRIBUUJÚ DO KÚPEĽOV, HOTELOV, PREDAJNÍ, IC VLAKOV, MEDZINÁRODNÝCH AUTOBUSOVÝCH LINIEK, LETÍSK A VRCHOLOVÉMU MANAŽMENTU NAJVÄČŠÍCH SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

VÝHODNÉ ZĽAVY PRI OPAKOVANÍ VAŠEJ INZERCIE

ÚSTRETOVOSŤ K VAŠIM PODNETOM A POŽIADAVKÁM

POZITÍVNE HODNOTENIE NAŠICH ČASOPISOV ČITATEĽMI A DOTERAJŠÍMI DLHOROČNÝMI KLIENTAMI

NAŠE VYDAVATEĽSTVO UŽ NIEKOĽKO ROKOV ÚSPEŠNE SPOLUPRACUJE S RENOMOVANÝMI- ZAHRANIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI Z OBLASTI BÝVANIA A DESIGNU – PREZENTUJEME ZNAČKY - BLOCH BLOMUS – BRETZ - DEDON – DURAVIT – EWALD SCHILLING – GANDIA BLASCO – HERSTALL – HUSTLA KETTAL – LUXHAUS – MENU -POGGEN POHL – ROLF BENZ – ROYAL BOTANIA – ZANOTTA

V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S REALIZÁCIOU INZERCIE Z VAŠEJ STRANY - UVEREJNENIE INZERCIE GRÁTIS V ĽUBOVOĽNOM ČÍSLE

ČITANOSŤ: 90 000 ČITATEĽOV (+/- 15% )

REMITENDA: CCA 14 %

VZDELANIE: 19,9 % - VYSOKOŠKOLSKÉ, 42,2 % - STREDOŠKOLSKÉ S MATURITOU, 22,6 %- VYUČENÝ(Á)/SŠ BEZ MATURITY, 15, 3 % - ZÁKLADNÉ

VEK: DO 25 ROKOV: 24,28%, 26 - 35 ROKOV: 27,93%, 36 - 45 ROKOV: 28,24%, NAD 46 ROKOV 19,55%

POHLAVIE: 58,75% - ŽENY, 41,25% - MUŽI

VYDAVATEĽSTVO * Q-MEDIA * THURZOVA 16, 036 01 MARTIN,
tel./fax: +421 41 32 926, 7, 8 e-mail : redakcia/alt64/q–media.sk, www.q-media.sk
zapísané na Okresnom úrade v Martine, registračné číslo 506 – 7842
IČO 34380337, IČ DPH SK1020497566

       

Späť
Výhody a možnosti inzercie